Вие сте тук: НачалоОбучение

Обучение

Теоретична подготовка

Теоретичното обучение е задължително и се провежда в рамките на 40 учебни часа.  Неговата цел е теоретично да се запознаете с правилата за движение, както и усвояването на основните закономерности при управлението на автомобил или мотоциклет.

Обучението е обвързано е изучаването на теми от Закона за движение по пътищата, Правилника за неговото приложение както и се включва обучение по устройството на автомобила.

Запознайте се повече с теоретичното обучение!

 

Практическа подготовка- Управление на МПС

Практическото обучение се състои от 31 часа кормуване и включват:

  • кормуване на полигон
  • извънградско кормуване
  • кормуване в града
  • нощно кормуване

 

Изпит на листовки

Теоретичният изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС е под формата на изпитни въпроси, които обхващат само темите за съответната категория

Как протича самият теоретичен изпит

 .

Лично отношение

Лично отношение

Всеки курсист получава индивидуално и професионално отношение. Сам избира района и времето, по което ще кормува!

Висока успеваемост

Висока успеваемост

Школата може да се похвали с висока успеваемост на курсистите си, което говори за високо качество на услугата.

Дългогодишен опит

Дългогодишен опит

Дългогодишният опит на нашите инструктури(повече от 7 години) е в основаната на доброто обучение на нашите курсисти.

  • Теоретично обучение

  • Изпит на листовки

  • Кормуване

  • Шофьорски изпит

  • Пълноправен шофьор