Вие сте тук: НачалоДокументи

Документи

Необходими документи за записване:

  • Ксерокопие на личната Ви карта от двете страни.
  • Ксерокопие на диплома/свидетелство за завършено образование от двете страни.
  • Два броя снимки паспортен формат.

Минималното провеждане на курса е 6 (шест) седмици (практика и теория). Часовете по практика по норматив са 31 учебни часа, а по теория 36 безопасност на движението и 4 устройство на автомобила.

Ден и час за кормуване избирате Вие според личните си ангажименти. Осигурява Ви се и необходимата литература за допълнителна подготовка в дома.

Теорията се води в специализиран кабинет от квалифициран преподавател-инструктор, в удобно за Вас време при индивидуално обучаващите се, и по график при груповото обучение.

Минимална възраст за управление на МПС

16 г. – за управление на моторно превозно средство от категория АМ;
16 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А1;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А2;
24 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А, или:
(20 г. – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години) или (21 г. – за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW)
17 г. – за управление на моторно превозно средство от категория В1;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категории В и ВЕ;

 .

Лично отношение

Лично отношение

Всеки курсист получава индивидуално и професионално отношение. Сам избира района и времето, по което ще кормува!

Висока успеваемост

Висока успеваемост

Школата може да се похвали с висока успеваемост на курсистите си, което говори за високо качество на услугата.

Дългогодишен опит

Дългогодишен опит

Дългогодишният опит на нашите инструктури(повече от 7 години) е в основаната на доброто обучение на нашите курсисти.

  • Теоретично обучение

  • Изпит на листовки

  • Кормуване

  • Шофьорски изпит

  • Пълноправен шофьор